- Certyfikat jest potwierdzeniem, że w placówce podejmowane są działania, które minimalizują ryzyko wystąpienia przemocy wobec dzieci. Dążymy do tego, by certyfikat Chronimy Dzieci stał się uniwersalnym znakiem jakości ochrony dzieci przed przemocą w danej placówce – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Baza placówek spełniających standardy ochrony dzieci jest ogólnodostępna. Na stronie www.chronimydzieci.pl każdy może sprawdzić, czy dana szkoła albo przedszkole przystąpiły do programu i realizują politykę ochrony dzieci przed przemocą. 
Nauczyciele mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń ułatwiających wdrożenie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Podczas szkoleń można zdobyć wiedzę  dotyczącą wdrażania w placówce polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem, rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci, podejmowania interwencji, w tym także w sytuacji przemocy rówieśniczej oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przygotowała również szkolenia i scenariusze zajęć z dziećmi z zakresu profilaktyki krzywdzenia i wykorzystywania seksualnego oraz profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży.
Informacje na temat aktualnie realizowanych szkoleń oraz możliwości zapisów można znaleźć na stronie www.edukacja.fdds.pl.  

Kongres Rozwój i Edukacja już 27-28 października 2016 r.>>