Dzięki Szkole Pierwszej Pomocy tego lata zasady pierwszej pomocy przedlekarskiej poznało 2 tys. uczniów świnoujskich szkół, odbyły się już także kursy dla pielęgniarek, a kolejne przewidziane są dla ratowników medycznych i strażaków. To wyniki akcji „Bezpieczne miasto" prowadzonej przez spółkę Polskie LNG, Fundację Zawsze Bezpieczni i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Świnoujściu.

Nabywanie uprawnień do prowadzenia zajęć pierwszej pomocy w szkole>>

– Pokazy pierwszej pomocy są adresowane do osób w każdym wieku. Uczymy udzielania pomocy osobie tonącej, po zadławieniu, zatrzymaniu krążenia i defibrylacji – mówi Apoloniusz Kurylczyk, dyrektor zachodniopomorskiego WOPR. – Podczas zajęć wykorzystywane są m.in. sprzęt pierwszej pomocy, automatyczny defibrylator, fantomy dziecka, osoby dorosłej.

Kwalifikacje nauczyciela prowadzącego zajęcia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej>>

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 25 sierpnia 2014 r.