Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) to metoda pomiaru jakości nauczania, która opiera się na porównaniu sprawdzianu szóstoklasisty z egzaminem gimnazjalnym albo egzaminu gimnazjalnego z maturą z polskiego i matematyki.
W Polsce takie badania na dobre zaczęły się w 2005 roku, prowadzi je sztab specjalistów pod okiem CKE. Efektem ich pracy jest internetowa wyszukiwarka - www.ewd.edu.pl - wszystkich gimnazjów, ogólniaków i techników w Polsce, która ocenę szkoły pokazuje jako wykres z elipsą. W zależności od ułożenia elipsy rezultat jest lepszy lub gorszy.
W wielu przypadkach wyniki EWD są zaskakujące. Dobrze wypada w nich wiele szkół, które w oświatowych rankingach nigdy nie były na szczycie. Tradycyjne rankingi skupiają się na egzaminacyjnych wynikach - bez porównania ich z potencjałem, z jakim uczniowie przyszli do szkoły. Renomowane gimnazja i licea przyjmują świetnych uczniów i takich wypuszczają. Natomiast EWD dowartościowuje te szkoły, do których nie dostają się prymusi, ale jakość nauczania jest wysoka, więc młodzież robi spore postępy. Nowa metoda pomiaru pokazuje, jaki wpływ na uczniów ma edukacja w konkretnej szkole.

Źródło: Gazeta Wyborcza, 12.04.2011 r.