"Dziś kształcimy (się) dla jutra" - pod takim hasłem rozpoczął się w środę w Katowicach Śląski Kongres Oświaty. Eksperci dyskutują m.in. o dostosowaniu nauczania do zmieniających się potrzeb i możliwości uczniów, a także o sytuacji w oświacie oraz relacjach uczeń-nauczyciel w zmieniającej się rzeczywistości.
Podczas debaty otwierającej kongres, prof. Ewa Jaskóła, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi, poinformowała, że trwają badania - m.in. z udziałem różnych uczelni w kraju - sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów, mające np. pokazać relacje między procesem dydaktycznym a wynikami. "Poziom optymizmu nauczyciela przekłada się na wyniki jakie osiągają jego uczniowie" - mówiła prof. Jaskóła, wyjaśniając, że jest to wniosek, który wkrótce zostanie potwierdzony badaniami empirycznymi.
Dodała, że przez "optymizm nauczyciela" rozumie "wiarę w ucznia". "To jest kwestia wiary w ucznia, jego możliwości, jego umiejętności. Nie wolno mówić mu: "nie umiesz", "nie dasz rady", "jesteś taki albo inny". "Ja w ciebie wierzę" - to jest komunikat, który powinien być wysyłany przez nauczyciela do uczniów. Kiedy on jest wysyłany, to uczniowie odnoszą sukcesy" - powiedziała prof. Jaskóła.
Wiceminister w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanna Berdzik, w rozmowie z dziennikarzami, dodała, że jeśli nauczyciel ma pasję, to jego uczniowie odkrywają w sobie talenty, o których "absolutnie pojęcia nie mieli". "Nie ma nikogo ważniejszego w procesie edukacji niż oddany nauczyciel, taki nauczyciel, który potrafi w każdym dziecku zobaczyć tę iskrę, którą warto rozpalić" - powiedziała Berdzik.
W Śląskim Kongresie Oświaty uczestniczą nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele uczelni oraz organizacji pozarządowych. Według wiceminister Berdzik, udział w tym przedsięwzięciu przedstawicieli różnych środowisk jest "punktem wyjścia" do zawiązania się "koalicji na rzecz dobrej edukacji".
W ciągu dwóch dni poruszone zostaną m.in. tematy z zakresu bezpieczeństwa uczniów, działań szkół na rzecz promocji aktywności fizycznej wśród uczniów, a także prawnych aspektów zawodu nauczyciela i odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.
Nie zabraknie również debat na tematy związane z wpływem nowoczesnych technologii na edukację. Nauczyciele będą mogli wziąć udział w spotkaniach: "Neurodydaktyka. Najnowsze odkrycia nauki o ludzkim mózgu w praktyce szkolnej", czy "Epoka "cyfrowych tubylców". Zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji".
Kongres potrwa do czwartku. Organizują go Śląskie Kuratorium Oświaty, Uniwersytet Śląski oraz wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk.