Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” organizuje w ciągu roku szkolnego wiele działań mających na celu podnoszenie wiedzy z zakresu prawa i instytucji prawnych, rozwijających świadomość prawną oraz kształtowania postaw obywatelskich dzieci i młodzieży. Jest współorganizatorem m. in Dni Edukacji Prawnej, Dni Wymiaru Sprawiedliwości, konkursów z zakresu prawa dla młodzieży, spotkań z młodzieżą. Na swojej stronie internetowej tworzy zasoby edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Wiedzę prawną promuje także przez książki:: „Apteczka Prawna. Lex bez łez”.

 

W tym roku do współpracy w tworzeniu i realizacji Kongresu zaproszone zostały organizacje od lat działające na rzecz oświaty, mające w swym dorobku wiele cennych inicjatyw wpływających na podnoszenie jakości edukacji. Z najciekawszymi propozycjami i rozwiązaniami będzie można się zapoznać podczas wykładów, prezentacji i warsztatów przygotowanych specjalnie na Kongres.

 

Dwa dni Kongresu Edukacja i Rozwój wypełnią:

  • specjalistyczne wykłady i inspirujące dyskusje na tematy prawne, dotyczące zarządzania oraz procesu uczenia, podczas których omówienie zostaną praktyczne konsekwencje wynikające ze zmian w systemie oświaty,
  • sesje warsztatowe prezentujące dobre praktyki, analizę problemów organizacyjnych i programowych, propozycje wdrożeń nowych rozwiązań,
  • stoliki eksperckie dające możliwość konsultacji kwestii prawnych, organizacyjnych, programowych, zarządczych oraz pedagogicznych,
  • strefa EXPO, w której Partnerzy i Sponsorzy Kongresu przedstawią ofertę edukacyjną dedykowaną szkołom, przedszkolom i placówkom oświatowym.