- Będziemy rozwijać edukację ekologiczną i dotyczącą klimatu, ale nie zgadzamy się na jakąkolwiek ideologię ekologizmu, polegającą na humanizacji roślin i zwierząt i animalizacji człowieka. Tego na pewno w podstawach programowych nie będzie - podkreślił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Jest rozporządzenie - nowa lista lektur i zachęta do uczęszczania na WDŻ>>

 

Współpraca ministerstw

Edukacja ekologiczna i klimatyczna to ważne elementy kształcenia. Chcemy je wzmacniać i promować – podkreślił minister edukacji i nauki. – Warto podkreślić, że wiedza o zasadach zrównoważonego rozwoju jest obecna w prawie oświatowym, a kompleksowo zaprojektowana edukacja ekologiczna to obowiązkowy obszar nauczania wpisany w podstawę programową. Dodatkowo w ramach kierunków polityki oświatowej państwa wyróżniliśmy wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach i rozwój postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne – zaznaczył minister Przemysław Czarnek. 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że głównym celem tej inicjatywy jest dalsze pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży na temat środowiska naturalnego oraz ochrony klimatu.

– Chcemy podnosić poziom świadomości ekologicznej wśród młodego pokolenia oraz kształtować jego postawy poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. W przyszłości będzie to miało wpływ na realizację polityk: ekologicznej, energetycznej i klimatycznej państwa – powiedział Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka. – Kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej i klimatycznej ma kluczowe znaczenie dla wdrażania standardów ochrony środowiska. Osiągnięcie jakościowych celów środowiskowych jest ściśle związane z prezentowanym przez społeczeństwo poziomem kompetencji ekologicznych – zauważył.

 

List intencyjny dotyczący współpracy na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej

W preambule listu intencyjnego wyróżniono najważniejsze kwestie dotyczące edukacji ekologicznej i klimatycznej: 

  1. kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski ma kluczowe znaczenie dla wdrażania standardów ochrony środowiska i klimatu,
  2. edukacja ekologiczna i klimatyczna są ważnymi elementami kształcenia zmierzającego do rozwijania społeczeństwa akceptującego zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, posiadającego umiejętności do oceny stanu bezpieczeństwa ekologicznego i klimatycznego oraz do podejmowania działań na rzecz jego poprawy, jak również świadomego dbania o wspólne dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze,
  3. głos młodych ludzi w sprawie bezpieczeństwa ekologicznego kraju powinien być wysłuchany, by oni sami byli gotowi działać jako inicjatorzy zmian na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju, a także brać udział w kształtowaniu polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym.

 

W podpisanym dokumencie Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska zobowiązały się do przeprowadzenia analizy propozycji działań na rzecz skutecznej i rzetelnej edukacji ekologicznej i klimatycznej zgłaszanych przez organizacje młodzieżowe.