Badania Bilansu Kapitału Ludzkiego pokazują, że wiedza i umiejętności zawodowe są dopiero na trzecim miejscu wśród kompetencji najbardziej pożądanych przez pracodawców. Pierwszeństwo mają teraz kompetencje kluczowe.
Jednak gospodarka zmienia się coraz szybciej. Za tymi zmianami nadążyć musi rynek pracy, a za nim sama edukacja. Jaka zatem powinna być faktyczna rola edukacji formalnej w przygotowaniu pracowników do potrzeb rynku pracy? Jak edukacja może sprostać przyszłym wymaganiom i oczekiwaniom rynku pracy? Czy programy nauczania powinny koncentrować się na kształceniu kompetencji kluczowych, czy raczej skupić się na dobrym kształceniu zawodowym w obszarach priorytetowych dla rozwoju polskiej gospodarki? Co powinno się zmienić, aby system edukacji wspierał zmiany zachodzące w polskiej gospodarce?
Na te i inne pytania postara się odpowiedzieć prof. dr hab. Jarosław Górniak, twórca i kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Edu Trendy 2013 odbędą się w dniach 26-27 września na Stadionie Narodowym. Z pełnym programem można zapoznać się na stronie www.edu-trendy.pl>>