Związek Powiatów Polskich sugeruje wprowadzenie w 2020 drugiego  terminu dodatkowego przypadającego na początek sierpnia. Proponowana zmiana wynika z obecnej sytuacji epidemicznej i rosnącego wskaźnika osób zakażonych.

Egzaminy przez internet nie takie trudne do przeprowadzenia>>

 

Kwarantanna może uniemożliwić przystąpienie do egzaminu

- Szczególnie trudna sytuacja dotyczy aktualnie np. województwa śląskiego, gdzie wśród zakażonych najczęściej są górnicy i członkowie ich rodzin, stąd znaczna liczba osób przebywa w kwarantannie domowej oraz objęta jest nadzorem sanitarnym. Zachodzi więc obawa, że część uczniów mających przystąpić w bieżącym roku szkolnym do egzaminu maturalnego, z uwagi na tę sytuację oraz obowiązujące procedury sanitarne nie będzie mogła do tego egzaminu przystąpić w terminie głównym ani w aktualnie wyznaczonym terminie dodatkowym - zwraca uwagę Związek Powiatów Polskich.

ZPP apeluje o dokonanie stosownych zmian (konieczne będzie także przesunięcie terminu ogłaszania wyników oraz przekazywania szkołom i wydawania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach), celem umożliwienia wszystkim uczniom zdania egzaminu maturalnego w roku bieżącym