Przedszkola niepubliczne otrzymują dotację wyższą od przeszkoli prowadzonych przez gminę - twierdzi poseł Krzysztof Brejza. Obecnie przedszkolom niepublicznym przysługuje z gminy dotacja na każdego ucznia, w wysokości nie niższej niż 75 proc. wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. A ponieważ przedszkola publiczne finansowane są z dochodów własnych gminy oraz opłat rodziców, samorządy naliczają dotację dla przedszkoli niepublicznych na podstawie wydatków gminy z obu tych źródeł.
Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje jednak zmian w prawie. W opinii MEN nie jest celowe, aby wskazywały one, iż należna niepublicznym przedszkolom dotacja obliczana była wyłącznie do podstawy stanowiącej ustalone koszty bieżące w przedszkolach publicznych bez opłat wnoszonych przez rodziców dzieci - odpowiada wiceminister edukacji Zbigniew Włodkowski.
Resort podkreśla też, że bardzo wiele przedszkoli niepublicznych prowadzonych, przeważnie na terenach wiejskich, przez stowarzyszenia lub fundacje pobiera bardzo małe opłaty albo w ogóle z nich rezygnuje i przedmiotowa dotacja stanowi główne źródło utrzymania tych placówek.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 16.06.2011 r.