Nauczycielka WOS chciała nauczyć uczniów, jak uzyskuje się informację publiczną. Poleciła uczniom uzyskanie danych dotyczących liczby zabójstw na Mokotowie w latach 2013-2018 i porównanie do ogólnej ich liczby w całym kraju.

 

Policjantka groziła uczniom podstawówki. Sprawą zajmie się RPO>>

 

Wniosek dezorganizuje pracę policji

Pomysł nie spotkał się z uznaniem policjantów. Komenda uznała informację o liczbie zabójstw za tzw. informację przetworzoną (czyli taką, którą dopiero trzeba wydobyć z istniejących danych) i zażądała od uczniów wykazania: „istotnego interesu publicznego". Negatywnie policja oceniła również działania nauczycielki, uznając je za niewłaściwe i dezorganizujące działania jednostki policji.

 

Sprawą zainteresował się rzecznik praw obywatelskich, który zażądał od policji wyjaśnienia tej sytuacji. Rzecznika zdziwiło, że liczbę zabójstw policja traktuje jako informację przetworzoną.
- Policja prowadzi statystyki dotyczące przestępczości, trudno więc uznać, że dane dotyczące liczby zabójstw w określonym czasie stanowią jakościowo nowy typ informacji, przygotowany specjalnie dla wnioskodawcy – napisał RPO do komendanta. Podkreślił też, że skuteczne korzystanie z prawa do informacji zagwarantowanego w art. 61 Konstytucji to jedna z umiejętności koniecznych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zachęcanie uczniów do praktycznego korzystania z tego prawa jest godne aprobaty.

 

Policja udziela informacji

Komendant tłumaczy, że uzyskanie szczegółowych informacji byłoby trudne i angażujące.  Żeby na pytanie mogła odpowiedzieć sama komenda, musiałaby szczegółowo sprawdzenia zapisów systemu dotyczących poszczególnych spraw w celu ustalenia miejsca popełnienia czynu lub też fizycznego przejrzenia akt sprawy w celu ustalenia tej informacji przez funkcjonariuszy upoważnionych do dostępu do akt sprawy.

 

- Zadanie mogło zostać zrealizowane w innej formie, np. poprzez ograniczenie liczby wniosków do jednego wniosku o udzielenie informacji sporządzonego przez szkołę lub też klasę, aby nie utrudniało to działań podmiotu, do którego wnioski te skierowano – podkreślił w odpowiedzi do RPO - Komendant Rejonowy Policji Warszawa II zwrócił się do dyrekcji technikum z prośbą o zwrócenie uwagi nauczycielowi, iż kierowanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej w celach dydaktycznych - jakkolwiek w założeniu nastawione na budowanie społeczeństwa obywatelskiego - może spowodować dezorganizację pracy policji.