Do 21 września samorządy mają czas na składanie do wojewodów wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa monitoringu w szkołach. Będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach liczących powyżej 200 uczniów i placówkach zestawów do monitoringu wizyjnego.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa będzie mogło być także przeznaczone na modernizowanie i rozbudowę już funkcjonujących w szkołach i placówkach systemów monitoringu wizyjnego.

Zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie, organ prowadzący występuje z wnioskiem o udzielenie dotacji do wojewody w 2007 r. w terminie do dnia 21 września, a w latach 2008 i 2009 – do dnia 20 maja. Maksymalna kwota dotacji ze środków budżetu państwa nie może przekroczyć 80% ogółu kosztów zakupu i instalacji urządzeń do monitoringu. W przypadku środków na modernizację lub rozszerzenie istniejących systemów monitoringu wizyjnego, dofinansowanie może wynosić do 90% ogółu kosztów.

W tym roku z budżetu państwa z rezerwy celowej „dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty” na realizację programu przewidziano 40 mln. zł.

Serwis Samorządowy PAP, 7 września 2007 r.