Zmiana przepisów stawia w trudnej sytuacji osoby, które staż rozpoczęły we wrześniu 2018 r. - na wyższy stopień awansu miały pracować rok i 9 miesięcy, a staż zakończyć egzaminem. Nowela Karty Nauczyciela (KN) wprowadzi jednak przepis przejściowy, który ureguluje ich sytuację prawną, choć i tak potrwa o trzy miesiące dłużej.

 

Nauczyciel bez obowiązkowej oceny, ale i bez dodatku>>

 

Koniec stażu w wakacje

Staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 będzie trwać 12 miesięcy, a nie dziewięć. Zmianę wprowadzi nowelizacja Karty Nauczyciela, która akurat w tym zakresie będzie obowiązywać już od 26 lipca 2019 r. Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie otrzymali oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu lub nie złożyli wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego, będą w tych kwestiach podlegać dotychczasowym przepisom.

Sprawdź w LEX: Jak może wyglądać przykładowe zadanie z użyciem narzędzi multimedialnych, które może pojawić się na egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego? >

Staż zwieńczy ocena dorobku zawodowego nauczyciela oraz postępowanie kwalifikacyjne, a nie egzamin na nauczyciela kontraktowego - to również efekt powrotu do stanu sprzed września 2019 r.

 

Czytaj w LEX: Awans zawodowy nauczycieli nieodbywających stażu >

 

Powrót do poprzedniego systemu

Wprowadzony we wrześniu 2018 r. system awansu zawodowego od początku był mocno krytykowany – resortowi edukacji przypisywano m.in. intencję odsuwania kolejnych podwyżek wynagrodzeń poprzez opóźnienie osiągania najwyższego stopnia awansu.

Sprawdź w LEX: Czy opiekun stażu dokonuje propozycji oceny pracy nauczyciela kontraktowego, który będzie kontynuował staż w innej szkole? >

Po nowelizacji KN, nauczyciel kontraktowy będzie mógł rozpocząć staż na stopień mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany na stopień dyplomowanego po przepracowaniu co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu.

Sprawdź w LEX: Kto powinien wystawić opinię nauczycielowi stażyście, ubiegającemu się o awans zawodowy, jeżeli opiekun stażu przebywa na zwolnieniu lekarskim? >

Również ocena zawodowa pedagogów wraca do stanu sprzed września 2018 r. Zniknie obowiązek oceniania nauczyciela raz na pięć lat. Koniec stażu będzie się wiązał z oceną dorobku zawodowego, przy czym tu pozostawiono konieczność zasięgania opinii rady rodziców.