Minister edukacji narodowej zamierza uchylić przepisy zobowiązujące poradnie psychologiczno-pedagogiczne do przekazywania do SIO2 szczegółowych informacji wrażliwych o uczniach.
Ustawa o systemie informacji oświatowej, która ma wejść w życie 30 kwietnia 2012 r., stanowi, że poradnie pedagogiczno-psychologiczne mają podawać informacje o rodzaju niepełnosprawności ucznia, wystawionej diagnozie psychologicznej czy stwierdzającej zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Taki przepis budzi duży sprzeciw, został już zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego.

 

Jeżeli jednak w życie wejdą zmiany proponowane przez resort edukacji, rozstrzygnięcie TK nie będzie konieczne, dane wrażliwe nie będą gromadzone w systemie.

Źródło: "Rzeczpospolita", 3 kwietnia 2012 r.