W świetle § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. Nr 46, poz. 438 z późn. zm.) - dalej r.z.s.o.f., zezwolenie określa założyciela i jego siedzibę lub miejsce zamieszkania, a także wskazuje typ szkoły lub rodzaj placówki, jej nazwę, adres oraz termin rozpoczęcia działalności. Więcej w Serwisie samorządowym LEX>>