Według MOPS w Częstochowie dotychczasowa forma wypłaty stypendiów polegająca na refundacji zakupionych materiałów i usług okazała się barierą dla niektórych rodzin, bo nie są one w stanie wyłożyć własnych środków, by później uzyskać refundację wydatków. Odpowiedzią ma być nowy sposób dokonywania rozliczeń z uprawnionymi do pomocy materialnej.
Nowa forma wypłat pomocy materialnej polegać będzie na tym, że rodzice bądź opiekunowie prawni wraz z uczniem wybiorą sklep, w którym będą chcieli kupić np. zeszyty, podręczniki, odzież i obuwie sportowe, biurko. Towarzyszyć im będzie upoważniony przez dyrektora szkoły pedagog szkolny. Pod jego okiem oraz po uzyskaniu jego akceptacji rodzice i uczniowie będą wybierać potrzebne rzeczy.
Sklep prześle oryginał faktury lub rachunku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Fakt dokonania zakupu (przedmiot zakupu, cena, data, sklep) zostanie potwierdzony na specjalnej karcie imiennej, w którą zostanie zaopatrzony pedagog. Karta ma m.in. uchronić kupujących przed przekroczeniem limitu przyznanej pomocy finansowej.
Płatność za dokonane przez ucznia zakupy odbędzie się z konta MOPS w terminie 30 dni od dnia otrzymania oryginału faktury lub rachunku. "To rozwiązanie umożliwi wsparcie tych uczniów, którzy nie mają pieniędzy, które mieliby wyłożyć, a dopiero potem uzyskać ich refundację. Jednocześnie pozwala ono na kontrolę nad racjonalnością dokonywania zakupów na rzecz uczniów" - uważa rzecznik prasowy częstochowskiego MOPS Maciej Hasik.
Do współpracy przy "realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym" MOPS zamierza zachęcić jak najwięcej firm zajmujących się sprzedażą artykułów szkolnych, odzieży i obuwia o charakterze sportowym lub szkolnym, sprzętu komputerowego oraz biurek i krzeseł, "Nie chcemy, żeby rodzice i dzieci musiały się o to prosić w sklepach, dlatego chcemy przygotować dla nich listę firm, które zgodzą się na bezgotówkową sprzedaż" - dodał Hasik.
Hasik poinformował, że w ubiegłym roku stypendiami objęto ok. 1600 uczniów mieszkających w Częstochowie.