W jaskini lwa – co zrobić, aby wygrać konkurs na dyrektora?
Barbara Lubaszewska-Borys
Co robić, aby nie spotkała nas odmowa dopuszczenia do postępowania konkursowego?
Dokładnie przeanalizować wszystkie wymagania wobec kandydata podane wtreści ogłoszenia okonkursie. Jest ich wiele, zależą od typu szkoły lub placówki, niektóre mogą budzić wątpliwości. Wtakiej sytuacji koniecznie szukać wyjaśnienia udyrektorów, pracowników kuratorium oświaty, wydziału edukacji czy przedstawicieli związków zawodowych. Najwięcej problemów rodzą wymagania dotyczące kwalifikacji.
Dopiero kiedy nabędziemy pewności, że spełniamy wszystkie wymagania, pora przystąpić do skompletowania dokumentacji. Jest to zadanie czasochłonne, ponieważ dokumentów, które trzeba złożyć, jest wiele imają różny charakter. Błędy wtym zakresie najczęściej popełniają osoby, które po raz kolejny przystępują do konkursu. Odwzorowują poprzednio przygotowane dokumenty, przeoczając zmiany, jakie wmiędzyczasie zostały wprowadzone.
Zgodnie zzasadą „drugiej pary oczu” można przygotowaną dokumentację dać komuś do sprawdzenia. Aprzed zaklejeniem koperty zofertą zrobić to jeszcze raz ikoniecznie złożyć dokumenty wterminie podanym wogłoszeniu okonkursie. Warto dowiedzieć się, do której godziny wtym dniu pracuje Urząd Gminy.
Czy Państwa zdaniem wymagania w konkursie na dyrektora są łatwe? Jakie kwestie są najbardziej problemowe?
Zapraszamy do dyskusji na Forum.
Jakich błędów unikać przy przygotowaniu dokumentacji?
Błędy najczęściej odnoszą się do drobnych spraw –braku dat, podpisów, pieczątek ipotwierdzeń zgodności zoryginałem. Przygotowując dokumenty, kandydaci nierzadko zapominają o:
- opatrzeniu datą ipodpisaniu uzasadnienia wraz zkoncepcją funkcjonowania irozwoju szkoły/placówki oraz oświadczeń (każdego!) –ito bez względu na to, czy sporządzają je komputerowo, czy odręcznie;
- przedłożeniu właściwych dokumentów poświadczających kwalifikacje – nie są nimi dyplomy, świadectwa izaświadczenia zdoskonalenia zawodowego, które nie prowadzą do ich nabycia;
- potwierdzeniu zgodności zoryginałem kserokopii dokumentów poświadczających kwalifikacje (poziom wykształcenia iprzygotowanie pedagogiczne) oraz oceny pracy – można to zrobić notarialnie lub przez zakład pracy zatrudniający kandydata na stanowisko kierownicze;
- dołączeniu dokumentów poświadczających zmianę nazwiska, jeśli wprzedkładanych figurują inne;
- właściwej dacie na zaświadczeniu lekarskim wydanym przez lekarza posiadającego specjalizację zmedycyny pracy (ta specjalizacja powinna być podana na pieczątce znajdującej się przy podpisie) – zaświadczenie jest ważne miesiąc. Warto też zwrócić uwagę, co konkretnie zostało wnim zapisane. Niekiedy lekarze, niejako zrozpędu, opatrują je adnotacją brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska nauczyciela. Tymczasem wprzypadku konkursu na dyrektora chodzi ostwierdzenie, że brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
Więcej informacji w tym m.in.:
· Na co zwrócić uwagę przy pisaniu koncepcji funkcjonowania irozwoju szkoły?
· Jak zachować się wtrakcie rozmowy przed komisją konkursową?
· Jakich zachowań unikać?
· Jaką wiedzę powinni posiadać kandydaci?
· Jaka jest jedna, „złota” rada dla przystępujących do konkursu?
Fragment artykułu „W jaskini lwa – co zrobić, aby wygrać konkurs na dyrektora?” Barbary Lubaszewskiej-Borys, Dyrektor Szkoły nr 1/2011
Zapraszamy do lektury