Wyniki testów młodych Chińczyków oceniono jako wybitne. Nie ma w nich znaczących różnic pomiędzy obszarami uprzywilejowanymi a obszarami wiejskimi.
- Tak właśnie wygląda kraj, który inwestuje w swoją przyszłość, w przeciwieństwie do krajów, które wolą inwestować w aktualną konsumpcję - skwitował Andreas Schleicher, odpowiedzialny za testy PISA.
Chińscy uczniowie inaczej niż ich rówieśnicy z krajów zachodnich postrzegają drogę do osiągnięcia sukcesu. Wskazują, że życiowy sukces jest efektem ciężkiej pracy, gdy tymczasem uczniowie w USA jako decydujący o dobrej przyszłości czynnik wskazali szczęście. 

W rankingu dobre wyniki osiągnęła również Polska. Jak wskazuje Schleicher, jest ona przykładem tego, jak w krótkim czasie można poprawić jakość szkolnictwa. Więcej>>