"Cały świat się zmienia, więc polska szkoła też musi..." - II Kongres Polskiej Edukacji w Warszawie

W dniu 15 czerwca 2013 r. Minister Edukacji Narodowej, Krystyna Szumilas wzięła udział w II Kongresie Polskiej Edukacji w Warszawie, zorganizowanym pod hasłem "Współpraca, odpowiedzialność, autonomia".

Cały świat się zmienia, więc szkoła też musi się zmieniać, by przygotować młodych ludzi do życia w tym świecie - mówiła.

Zdaniem minister, szkoła musi dać uczniom nie tylko wiedzę czy umiejętności, ale także nauczyć ich, jak z tej wiedzy korzystać, jak ją porządkować. Szkoła musi elastycznie reagować na potrzeby każdego ucznia, zaś nauczyciel powinien być jego przewodnikiem, uczyć selekcjonowania informacji, oddzielania informacji fałszywych i nieużytecznych.

W kongresie udział wzięli liczni nauczyciele, pedagodzy, przedstawiciele stowarzyszeń związanych z oświatą oraz samorządowcy, którzy mieli okazję wziąć udział w 12 panelach tematycznych.

Uczestnicy dyskutowali m.in. o roli i obecnej pozycji nauczyciela, wczesnej edukacji dzieci, kształceniu i poszerzaniu kompetencji przez nauczycieli oraz związkom, jakie istnieją między edukacją, a rynkiem pracy.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 18 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 18 czerwca 2013 r.