Dane przytacza "Gazeta Wyborcza". Na rozesłaną przez urząd ankietę odpowiedziało w sumie 83 dyrektorów białostockich szkół. Z czego: 33 to szkoły podstawowe, 26 to gimnazja, a 24 - szkoły średnie.
Z informacji udzielnych przez dyrektorów wynika, że zainteresowanie jest niewielkie - w szkołach średnich wynosi zaledwie 32 proc. Wzrasta natomiast liczba pisemnych rezygnacji z tego przedmiotu wśród uczniów gimnazjów (15,2 proc.) i szkół średnich (56 proc.). Jako przyczyny takiego stanu rzeczy respondenci wskazywali m.in.:, "brak oceny i wpisu na świadectwie", "niską świadomość rodziców". Ale też: "docieranie negatywnych, permisywnych wzorów zachowań seksualnych z kultury masowej" i "brak spójnego spojrzenia na problem edukacji seksualnej w środowisku społecznym - różnice światopoglądowe i kulturowe, doświadczenia osobiste". Więcej>>

Polecamy: Rząd: zmiany dot. edukacji seksualnej są zbędne