1 Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły.
Autor: Teresa Konarska.
Rok wydania: 2016.
Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z instytucjami, zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty - szczególnie dotyczącymi nawiązywania, przekształcania i rozwiązywania stosunku pracy nauczycieli oraz innych pracowników oświaty. 

2. Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady - 2 części.
Autorzy: Lidia Marciniak (red. merytoryczny), Elżbieta Piotrowska-Albin (red. merytoryczny).
Rok wydania: 2016.
W publikacji tej zostały omówione najważniejsze problemy związane z organizacją wycieczek szkolnych (krajowych i zagranicznych) w trakcie trwania zajęć edukacyjnych, a także z kwalifikacjami oraz odpowiedzialnością opiekunów i kierownika wycieczki, ich zatrudnieniem oraz rozliczaniem czasu ich pracy. W opracowaniu zostały również przedstawione najważniejsze zasady organizacji wypoczynku - kolonie, półkolonie, zimowiska, obozy i biwaki w okresie wolnym od zajęć (ferie letnie, zimowe, świąteczne), zgodnie z obowiązującymi od 6 kwietnia 2016 r. nowymi przepisami rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Kalendarz Dyrektora Szkoły 2016/2017.
Rok wydania: 2016.
Praktyczny i elegancki, a w nim m.in.: organizacja roku szkolnego, zadania dyrektora szkoły i nauczyciela, z podziałem na miesiące i dni, najważniejsze akty prawne z zakresu oświaty wraz z publikatorami, ważne adresy i telefony. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu.
Autorzy: Lidia Marciniak (red. merytoryczny), Elżbieta Piotrowska-Albin (red. merytoryczny).
Rok wydania: 2015.
Publikacja ta przedstawia i objaśnia nowe regulacje, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej obowiązującym od 1 września 2015 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Kompetencje rady pedagogicznej. Komentarz praktyczny. Wzory uchwał z serii MERITUM.
Autor: Piotr Gąsiorek.
Rok wydania: 2015.
Książka przedstawia wszystkie kompetencje, w które wyposażona jest rada pedagogiczna, a także zawiera ponad sto czterdzieści wzorów uchwał rady pedagogicznej. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Kompetencje rady pedagogicznej. Komentarz praktyczny. Wzory uchwał z serii MERITUM
Piotr Gąsiorek
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł