Sondaż Millward Brown dla „Faktów” TVN i TVN 24 przeprowadzony w dniach 21-22 grudnia 2016 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie 1020 dorosłych Polaków; badanie telefoniczne.
Parlament uchwalił ustawy: Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Po wdrożeniu reformy wrócą ośmioklasowe podstawówki i czteroletnie licea, a szkoły zawodowe zostaną zastąpione szkołami branżowymi. Początek zmian zaplanowano na rok szkolny 2017/2018 - gimnazja nie będą już wtedy prowadzić naboru, a uczniowie szóstych klas będą kontynuować naukę w klasie siódmej. Gimnazja mają zniknąć 1 września 2019 r. - przekształcą się w szkoły podstawowe lub średnie.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów