Jak zauważa NIK, w drugim roku szkolnym po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego aktywność nauczycieli malała - mniej chętnie inwestowali w rozwój swoich kompetencji. Podobnie było z osobami aplikującymi do stopnia nauczyciela dyplomowanego. 

 

NIK: Postępowania awansowe w szkołach nie zawsze rzetelne>>

 

Doskonalenie zawodowe obowiązkowe

- Z badań wynika jednoznacznie, że ponad 60 proc. nauczycieli dyplomowanych po prostu się nie uczy - mówiła podczas poniedziałkowego spotkania z samorządowcami i pracownikami oświaty minister Anna Zalewska. Jej zdaniem rozwiązaniem tego problemu będzie ustawowy obowiązek doskonalenia. - Budujemy cały system, doskonalenia nauczycieli. My go nie mamy, nie mamy m.in. doradztwa metodycznego - podkreślała minister.

Dyrektorzy szkół będą musieli składać coroczne sprawozdania z realizacji obowiązku doskonalenia nauczycieli, mają w tym zakresie współpracować z rodzicami. Nowy przepis dodany został do art. 6 KN, co oznacza, że nieszkolący się nauczyciel będzie mógł za to odpowiadać dyscyplinarnie.

 

Pięćset złotych dla nauczycieli dyplomowanych

Innym pomysłem resortu na zachęcenie pedagogów do rozwoju jest dodatek do pensji dla najlepszych. Mają go dostać nauczyciele dyplomowani z oceną wyróżniającą.

 

Od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. dodatkowe pieniądze za wyróżniającą pracę wypłacane będą w wysokości:

  • około 95 zł, tj. 3 proc. kwoty bazowej – od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r;
  • około 190 zł, tj. 6 proc. kwoty bazowej – od 1 września 2021 r. dnia 31 sierpnia 2022 r;
  • około 500 zł, tj. 16 proc. kwoty bazowej – od 1 września 2022 r.

 

A może specjalizacja

Na problem zwracało uwagę ZNP m.in. w "Pakcie dla edukacji". Rekomendowało utrzymanie dotychczasowych rozwiązań w zakresie awansu
zawodowego nauczycieli (sprzed zmian wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych). 

Jak mówi serwisowi Prawo.pl, Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP, dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie możliwości uzyskania stopni specjalizacji zawodowej przez nauczyciela. To motywowałoby pedagogów do podnoszenia kwalifikacji. Negatywnie związkowcy oceniają natomiast modyfikację przepisów dotyczących oceniania pedagogów.

 

Ocenianie nauczycieli to wyższa matematyka>>

 

Przeczytaj więcej przydatnych materiałów w SIP LEX:
Zadania dyrektora we wrześniu - procedury i wzory>>
Zatrudnianie nauczycieli w placówkach niepublicznych od 1 września 2018 r.>>