Już nie z roku na rok, ale z miesiąca na miesiąc dyrektorom placówek oświatowych przybywa obowiązków. Ustawa z 30.05.2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) przyniosła kolejne: rozporządzanie dotacją z budżetu państwa, wybór podręczników spełniających warunki Ministerstwa Edukacji Narodowej, organizacja pracy biblioteki szkolnej, która będzie przechowywać i udostępniać podręczniki uczniom.
Pierwszy etap rewolucji podręcznikowej pokazał, że problemów i niejasności wynikających z nowych przepisów jest sporo. We wrześniu tego roku kłopotów może być jeszcze więcej, bo zgodnie z reformą szkoła i organ prowadzący mają zapewnić bezpłatne podręczniki uczniom klas I, II i IV podstawówek oraz klas I gimnazjów. Jak nie zgubić się w gąszczu przepisów i wyjść obronną ręką z walki o dobre podręczniki? Dowiedzą się Państwo dzięki akcji WSiP Szkoła z czerwonym paskiem.
Nie ma problemów bez rozwiązań
Szkoła z czerwonym paskiem pomaga na wiele sposobów:
* Ważne informacje - raz w miesiącu mailowo otrzymają Państwo użyteczną i ważną informację (dyrektorzy szkół podstawowych - w każdy pierwszy wtorek miesiąca, dyrektorzy gimnazjów - w każdy pierwszy czwartek).
* Serwis www.wsip.pl/dyrektorzy oraz newslettery - w jednym miejscu pełna, aktualizowana informacja o akcji, wiadomości i materiały do pobrania, ważne dokumenty, kalendarium związanych z reformą podręcznikową nowych obowiązków dyrektora, a ponadto materiały multimedialne (w tym retransmisje e-konferencji i e-paneli).
* E-konferencje - wirtualne szkolenia dla dyrektorów szkół i nauczycieli, realizowane przez utworzoną przy WSiP niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli - Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE), a prowadzone przez praktyków dobrze znających realia polskiej szkoły i jej potrzeby; to przede wszystkim bezpłatne e-spotkania (realizowane on-line warsztaty, panele dyskusyjne, konferencje), w których uczestniczyć może każdy dyrektor bez wychodzenia z gabinetu czy domu, za to z bezpośrednim kontaktem z prowadzącymi za pośrednictwem czatu; warto zajrzeć na stronę www.orke.edu.pl, aby zapoznać się z działalnością ORKE.
* E-panele - sprawdzona i lubiana przez odbiorców forma dyskusji on-line z udziałem eksperta (np. naczelnika wydziału oświatowego w gminie) i zawsze dyrektora szkoły (gimnazjum lub szkoły podstawowej), którego obecność gwarantuje aktualność tematu i praktyczne ujęcie; podczas e-paneli można przyłączyć się do czatu oraz przesyłać pytania do ekspertów.
* Testy i inne materiały pomocnicze - opracowane przez WSiP z udziałem ekspertów, praktyków i przede wszystkim dyrektorów szkół; tworzymy materiały, które pozwalają samodzielnie diagnozować potrzeby dyrektorów oraz nauczycieli w zakresie doskonalenia, np. program przywództwa dyrektora szkoły to nie tylko wiedza o stylach kierowania i teoriach przywództwa, ale także funkcjonalne kwestionariusze samooceny kompetencji w tym obszarze.
* Publikacje w "Dyrektorze Szkoły".

Planowane artykuły w "Dyrektorze Szkoły"

Luty:
* Nowe zadania dyrektora wynikające z ustawy podręcznikowej.
* Obowiązki wobec organu prowadzącego, rady pedagogicznej, rady rodziców.
* Jak w 2015 r. skutecznie wydać i rozliczyć dotację na podręczniki i materiały ćwiczeniowe?

Marzec:
* Decyzyjna rola dyrektora.
* Jak być dobrym mediatorem i pogodzić nauczycieli przy wyborze wspólnego podręcznika?
* Dobry podręcznik, czyli jaki?
* Jak dobrze wybrać podręcznik?

Kwiecień:
* Jakie podręczniki są zgodne z nowymi przepisami?
* Co z ćwiczeniami i innymi pomocami edukacyjnymi?
* Jak teraz korzystać z pomocy elektronicznych?
* Czego w relacjach szkoła-wydawca zabrania ustawa?

Maj:
* Rola biblioteki szkolnej.
* Jak zorganizować proces wypożyczania i zwrotu podręczników?
* Jak napisać regulamin ich wypożyczania?
* Na jakie fizyczne cechy książek zwrócić uwagę przy wyborze?

Czerwiec:
* Co z klasami, które jeszcze nie są objęte systemem dotacyjnym?
* Jak wymienić uszkodzone egzemplarze Naszego elementarza?
* Za pięć dwunasta, czyli przypomnienie najważniejszych zadań, procedur, terminów.

Logo WSiP