Członkowie Rady omawiali plany finansowe Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2017 rok.  Dyskutowali m.in. o wyzwaniach, związanych z aktywizacją długotrwale pozbawionych pracy oraz bezrobotnych w wieku 50+.

 

Polecamy: Polski rynek pracy potrzebuje reform

- Plan finansowy został przygotowany zgodnie z obowiązującą ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – zwrócił uwagę wiceminister Szwed. – Potrzebna jest nowa ustawa, by móc efektywniej wydawać środki na aktywizację bezrobotnych.

Rada dyskutowała także o wynikach analizy rozwiązań, wprowadzonych tą, obowiązującą od 2014 r., ustawą. Zapoznała się również z rekomendacjami partnerów społecznych, dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego.