Prezydenci Konina, Kalisza, Leszna oraz Poznania podpisali we wtorek w Urzędzie Miasta Poznania porozumienie o współpracy. W maju podczas spotkania w Ostrowie Wlkp. umowę podpiszą starostowie, którzy ze względów prawno-formalnych nie mogli tego uczynić we wtorek.

Celem uruchomienia ośrodków kształcenia zawodowego ma być przygotowanie do pracy zawodowej wykwalifikowanych pracowników. Sieć ma poprawić wyposażenie szkół i placówek poprzez zakup pomocy dydaktycznych. Każde z centrów będzie współpracować ze szkołami zawodowymi z okolicznych powiatów.

"Szkolnictwo zawodowe jest w Wielkopolsce wyzwaniem. Pojawia się w naszym regionie dużo inwestorów, a także firm rodzimych, które potrzebują wykwalifikowanej siły roboczej. Chcemy odpowiedzieć na ich oczekiwania" - powiedział we wtorek podczas spotkania prezydent Poznania Ryszard Grobelny.

Koordynatorem projektu ma zostać Poznań, w którym funkcjonuje Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej (PCEUIP), obchodzące w tym roku 50-lecie istnienia.

"Chciałem podziękować prezydentowi Grobelnemu, że dostrzegł powiaty oraz ich potrzeby. Wnosimy do tego porozumienia konkretny potencjał edukacyjny. Cieszę się, że rozmawiamy i chcemy współpracować" - przyznał starostwa powiatu ostrowskiego Paweł Rajski.

Centra mają szkolić w branżach mechatroniczno-elektrycznej, mechanicznej, elektryczno-energetycznej, odnawialnych źródłach energii, samochodowej, informatycznej, budowlanej oraz usługowo-turystycznej.

"Naszym priorytetem powinna być poprawa efektywności kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki. Nasza współpraca pozwoli także rozbudować i zmodernizować centra" - zauważył Grobelny.

Podczas spotkania na konieczność promocji szkolnictwa zawodowego zwrócił uwagę prezydent Kalisza Janusz Pęcherz. "Młody człowiek musi wiedzieć, że wybór szkoły zawodowej pozwoli mu na osiągnięcie sukcesu zawodowego" - zaznaczył.

PCEUIP jest ośrodkiem, który koncentruje się na szkoleniu w branży mechaniczno-mechatronicznej, elektrycznej, elektronicznej oraz automatyki procesów produkcji. Obecnie w poznańskim ośrodku znajduje się 18 laboratoriów i pracowni specjalistycznych oraz trzy sale konferencyjne i 12 sal dydaktycznych.

Pozostałe centra kształcenia zawodowego mają powstać w Pile, Koninie, Lesznie, Kaliszu, Ostrowie Wlkp. i Gnieźnie. Podobny ośrodek kształcenia funkcjonuje już w Pleszewie, ale nie jest on elementem sieci centrów wspierających szkolnictwo zawodowe.

Projekt wpisuje się w reformę szkolnictwa zawodowego.