Jak poinformował dyrektor WUP w Rzeszowie Tomasz Czop, na ogłoszony przez urząd konkurs wpłynęło 26 wniosków. Z tego 11 zostało rekomendowanych do dofinansowania. „Do podziału mamy 12 mln zł. Wnioski pozytywnie zaopiniowane nieznacznie przekraczają tę kwotę, dlatego będziemy zapraszać projektodawców na negocjacje. Po podpisaniu umów zaliczki powinny zostać wypłacone jeszcze w drugim kwartale tego roku” - dodał.

Projekty, które będą dofinansowane, zakładają utworzenie dwóch Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ) w Krośnie i Rzeszowie, Centrum Integracji Społecznej oraz Klubu Integracji Społecznej. Natomiast na rozwój działalności pieniądze otrzymają także już istniejące dwa ZAZ-y oraz pięć centrów.

W Zakładach Aktywności Zawodowej prace znajdzie 112 osób, z tego 76 osób to osoby niepełnosprawne, w Centrach Integracji Społecznej – 138 osób i 25 osób kadry. Natomiast Klub Integracji Społecznej udzieli wsparcia 40 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Jak szacuje urząd pracy, dzięki tym pieniądzom pracę lub różnego rodzaju wsparcie otrzyma ponad 300 osób.

Czop przypomniał, że w województwie działa 20 podmiotów integracji społecznej, które zapewniają wszechstronne wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-zawodowej. „Jednak liczba tych jednostek jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb” - podkreślił dyrektor rzeszowskiego WUP.

Pieniądze na realizacje projektów pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podkarpacie w ramach tego programu otrzymało 2,2 mld zł. Do tej pory przy dofinansowaniu z tego programu powstało w regionie m.in. 63 spółdzielnie socjalne, dwa ZAZ-y, siedem Klubów Integracji Społecznej oraz dwie świetlice terapeutyczne.