To jedna ze zmian, którą przewiduje przyjęta przez Senat 4 sierpnia br. nowelizacja ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Tzw. ustawa rodzinna upraszcza system urlopów związanych z opieką nad dzieckiem oraz ma ułatwić korzystanie z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne. Zgodnie z ustawą, rodzice, którzy nie chcą rezygnować z pracy, będą mieli możliwość połączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze do 64 tygodni.

Zgodnie z ustawą, rodzice będą mogli korzystać z urlopów rodzicielskich i wychowawczych do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, a zatem również na początku nauki w szkole. Rodzice, którzy wrócą do pracy przed ukończeniem przez dziecko 1. roku życia, będą mogli wykorzystać pozostałą część urlopu rodzicielskiego (do 16 tygodni, w 2 częściach) w okresie późniejszym – do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Dla rodziców, którzy nie chcą rezygnować z pracy, projekt wydłuża możliwość połączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze do 64 tygodni (obecnie to 32 tygodnie). Ustawa daje też rodzicom dzieci do lat 14 możliwość wykorzystania 2 dni zwolnienia od pracy w wymiarze godzinowym. W myśl ustawy ojcowie będą mogli wykorzystywać urlopy ojcowskie w dwóch częściach, do ukończenia przez dziecko 2 lat (obecnie do ukończenia roku życia). Ustawa włącza też dodatkowy urlop macierzyński do urlopu rodzicielskiego (urlop rodzicielski będzie wynosił 32 tygodnie) i ujednolica zasady dotyczące urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego. Ustawa wydłuża także termin złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego i wychowawczego z 14 do 21 dni po porodzie. Zmiany dotyczą też rodziców, z których jedno jest pracownikiem, a drugie prowadzi działalność gospodarczą. Będą oni mogli wymieniać się opieką nad dzieckiem i przysługującym z tego tytułu urlopem lub zasiłkiem.

Senat przyjął ustawę bez poprawek 4 sierpnia br.

Źródło: www.senat.gov.pl, stan z dnia 5 sierpnia 2015 r.