Przedmiotem porozumienia jest współpraca w obszarze naukowym, badawczym i edukacyjnym dotyczącym bezpieczeństwa technicznego. Porozumienie wpisuje się w szereg działań UDT mających na celu wspieranie inicjatyw i podejmowanie współpracy z organizacjami, które widzą potrzebę podnoszenia poziomu kultury technicznej w naszym kraju. W ramach współpracy będą realizowane działania w zakresie praktyk i staży dla studentów, organizacji konferencji, seminariów i szkoleń, udziału pracowników UDT w procesie kształcenia studentów oraz wykorzystania potencjału Uczelni w obszarze szkolenia pracowników UDT.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.