Pierwsze w Polsce!!!

 

Studium Zbiorowego Prawa Pracy i Technik Negocjacyjnych 

na renomowanej Uczelni Łazarskiego w Warszawie

 

Adresaci: pracodawcy i działacze organizacji pracodawców, pracownicy działów kadr, prawnicy i działacze związkowi.

 

Program podzielony na dwa moduły: prawniczy (4 dni ) i negocjacyjny (2 dni).

 

Moduł zbiorowego prawa pracy: problematyka dot. m.in. sporów zbiorowych, związków zawodowych, organizacji pracodawców, rad pracowników, postępowania przed sądami powszechnymi, porozumień normatywnych i regulaminów.

 

Wykładowcy to wysokiej klasy eksperci, w tym: profesorowie prawa pracy, sędziowie Sądu Najwyższego i Ministerstwa Sprawiedliwości, radcowie prawni.

 

Moduł technik negocjacyjnych i nauki wizerunki: sposoby i techniki negocjacji,  zarządzanie konfliktem w środowisku pracy,  warsztaty z retoryki i wystąpień publicznych oraz technik autoprezentacji.

 

Warsztaty z trenerem – psychologiem oraz praca z kamerą z prezenterem TVP!

 

Od kandydatów wymaga się wykazania minimum średniego wykształcenia.

 

Możliwość uzupełnienia studium o zajęcia na Podyplomowych Studiach Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu studiów podyplomowych w renomowanej Uczelni.

 

Uczelnia Łazarskiego zapewnia najwyższy poziom kształcenia akademickiego, wspartego zajęciami praktycznymi, z kompleksowym i nowoczesnym zapleczem technicznym.  

 

Więcej informacji na: http://www.lazarski.pl/centrum-ksztalcenia-podyplomowego/kierunki/studium-zbiorowego-prawa-pracy/