Według Eurostatu, największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia mają obecnie pracownicy z krajów śródziemnomorskich. To oni również są najmniej zadowoleni z warunków oferowanych im przez pracodawców – wynika z badania „Confidence Index” przeprowadzanego cyklicznie przez firmę rekrutacyjną Michael Page.

W marcu br. stopa bezrobocia w naszym kraju wyniosła 3, 9 proc., a w kwietniu 3, 8 proc., czyli prawie dwa razy mniej niż średnia w Unii Europejskiej (7,1 proc.) – podaje Europejski Urząd Statystyczny. Natomiast wg Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia w Polsce na koniec marca 2018 r. wyniosła 6,6 proc., a miesiąc później zmniejszyła się o 0,3 pkt. proc. – do 6,3 proc. Mimo różnicy w danych statystycznych, wynikających z odmiennej metody obliczania, niepodważalnym faktem jest to, że bezrobocie w Polsce maleje, a polski rynek pracy coraz lepiej wypada również na tle europejskim.

Europejscy liderzy rynku pracy
Według Eurostatu, w kwietniu br. niższe bezrobocie od Polski odnotowało tylko pięć krajów – Czechy (2,2 proc.), Islandia (2,9), Malta (3,0 proc.), Niemcy (3,4 proc.) i Węgry (3,7 proc.). Dane te znajdują również odzwierciedlenie w wynikach cyklicznych badań „Confidence Index” przeprowadzanych przez firmę Michael Page. Zgodnie z nimi, w I kwartale 2018 r. większość polskich pracowników (62 proc.) korzystnie oceniło krajowy rynek pracy i swoją obecną sytuację zawodową. Poziom optymizmu wśród Polaków był wyższy od średniej europejskiej o 4 p.p., co uplasowało Polskę na 4. pozycji w Europie. Bardziej usatysfakcjonowani rodzimym rynkiem pracy byli tylko Niemcy (69 proc.), Austriacy (68 proc.) i Szwedzi (68 proc.). Co ciekawe, wg Eurostatu poziom bezrobocia w Austrii i Szwecji w kwietniu br. był o wiele wyższy niż w Polsce i wynosił kolejno 4,9 proc. i 6,3 proc. Analizując wyniki badania Michael Page, można jednak zauważyć, że reprezentanci tych krajów zdecydowanie lepiej niż Polacy oceniają przyszłość swojej kariery zawodowej. Awansu w ciągu najbliższego roku spodziewa się ponad 67 proc. Austriaków i niemal 60 proc. Szwedów. Dla porównania, wśród naszych rodaków promocji oczekuje 4 na 10 badanych.

Wciąż skomplikowana sytuacja krajów śródziemnomorskich
Najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy panuje w krajach śródziemnomorskich. Wg Eurostatu, w marcu br. bezrobocie w Grecji wynosiło 20 proc. Nieco lepsze wskaźniki w kwietniu br. odnotowała Hiszpania (15,9 proc.) i Włochy (11,2 proc.). To oddziałuje również na nastroje pracowników. Badanie Michael Page pokazuje, że zadowolonych z rodzimego rynku pracy jest tylko 42 proc. Włochów i 48 proc. Hiszpanów. Na tle pozostałych badanych krajów, to właśnie reprezentanci tych państwa zdecydowanie bardziej martwią się także o stabilność swojego zatrudnienia. Do niepewnej sytuacji przyznało się aż 44 proc. Włochów i 27 proc. Hiszpanów. Dla porównania, w Polsce odsetek osób niepokojących się o swoje zatrudnienie wynosi nieco ponad 17 proc.