- Rada Dyrektorów Personalnych PKPP Lewiatan uznała, że zmianę przepisów o umowach na czas określony należy łączyć ze zmianą przepisów o umowach na czas nieokreślony. Nie można rozmawiać tylko o ograniczeniach w zawieraniu umów terminowych, bez odniesienia się do barier zniechęcających pracodawców do podpisywania umów bezterminowych - mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert PKPP Lewiatan.

Rada Dyrektorów Personalnych PKPP Lewiatan jest przeciwna ewentualnemu wprowadzeniu obowiązku podawania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy terminowej - zarówno zawieranej na czas określony, jak i na czas wykonania określonej pracy.

- Proponujemy również wprowadzenie katalogu różnych okresów wypowiedzenia i uzależnienie ich długości od trwania umowy na czas określony. Istotą tej zmiany byłoby wydłużanie okresów wypowiedzenia w powiązaniu z dłuższymi umowami zawieranymi na czas określony. Chodzi na przykład o przyjęcie takiego rozwiązania: 2-tygodniowe wypowiedzenie przy umowach na czas określony trwających do 12 miesięcy, 1-miesięczne wypowiedzenia przy umowach na czas określony trwających od 12 miesięcy do 5 lat oraz 3-miesięczne wypowiedzenie przy umowach na czas określony trwających powyżej 5 lat - dodaje dr Grażyna Spytek-Bandurska.

Lewiatan opowiada się także za likwidacją lub przynajmniej ograniczeniem barier w zawieraniu umów na czas nieokreślony polegających na konieczności: podawania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie, przeprowadzenia konsultacji ze związkami zawodowymi, zachowania długich okresów wypowiedzenia umowy o pracę.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia 26 października 2012 r.