\

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej skierowało projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny do konsultacji społecznych. Aktualnie uprawnienia dla rodzin wielodzietnych uregulowane są w rządowym programie dla rodzin 3+. Skierowany do konsultacji społecznej projekt ustawy określa zasady przyznawania kart oraz uprawnień osobom, które ją posiadają.

Projekt ustawy przewiduje łączenie karty ogólnopolskiej z lokalnymi programami dla rodzin wielodzietnych. Ustawa zagwarantuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny 37-proc. ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz 49-proc. ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych. Otrzymają również ulgi w opłacie paszportowej: 75% w przypadku dzieci oraz 50% dla rodziców.

Rodziny wielodzietne będą ponadto zwolnione z opłat za wstęp do parków narodowych oraz za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego przy staraniu się o przyznanie Karty. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 roku.

Źródło: wpis.irss.pl, stan z dnia 15 października 2014 r.

Data publikacji: 15 października 2014 r.