Pracownicy tymczasowi mają mniejsze szanse na awans - Wielka Brytania
\

Większość pracowników tymczasowych czuje, że nie ma za dużych szans na awans, szczególnie jeżeli chcieliby zachować elastyczne warunki pracy.

Badania na ten temat przeprowadziła organizacja Timewise Foundation. Ankiety przeprowadzono na 1000 pracownikach tymczasowych.

Aż siedmiu na dziesięciu pracowników nie zaznało przywileju awansu, chociaż pięcioro na dziesięciu pytanych nawet się tego nie spodziewa.

Trzy czwarte pracowników tymczasowych czuje się „uwięzionych” w obecnej pracy i mają wrażenie, że nie mają szans ani na awans ani na znalezienie lepszej pracy tymczasowej gdzie indziej. Dwie trzecie ankietowanych twierdzi, że mają szanse na awans, ale wiązałoby się to ze zwiększeniem liczby godzin.

W Wielkiej Brytanii jeden na czterech dorosłych pracowników jest pracownikiem tymczasowym.

Pomimo to, tylko 3% ofert pracy to oferty dotyczące godziwie płatnej pracy tymczasowej.

Siedmiu na dziesięciu ankietowanych, twierdzi, że decydując się na pracę tymczasową musiało obniżyć swoje oczekiwania co do wynagrodzenia i stanowiska.

Więcej: www.cipd.co.uk/pm/peoplemanagement/b/weblog/archive/2013/07/08/part-timers-miss-out-on-promotion-and-feel-trapped.aspx

Data publikacji: 9 lipca 2013 r.