Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda podkreślił w swoim wystąpieniu, że stabilne zatrudnienie ma istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy i na przestrzeganie prawa. W obecnych trudnych czasach dla wielu pracodawców liczy się tylko wynik ekonomiczny; tym bardziej trzeba wyróżniać i nagradzać ludzi, którzy rozumieją, że człowiek jest przed kapitałem.
Piotr Duda wręczył Prezydentowi pióro z przesłaniem, aby podpisywano nim jak najwięcej ustaw propracowniczych. Bronisław Komorowski pogratulował wszystkim wyróżnionym, a także związkowi zawodowemu „Solidarność” pomysłu, by wyróżniać pracodawców, którzy budują świadome relacje z pracownikami.
W VI edycji konkursu wyróżnionych zostało 14 firm m.in.: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Mielcu; Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o. o. w Kielcach; Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jaworznie; Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w KoszalinieZOZ Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi.