Od wielu miesięcy możemy zauważyć umacnianie się rynku kandydata w Polsce. Mamy rekordowo niskie bezrobocie, które jest najniższe od 25 lat. Rosną poziomy zatrudnienia, widzimy także wzrost płac. 

– W tych firmach poszukiwani są pracownicy niskiego szczebla i osoby nie posiadające kwalifikacji – powiedział Andrzej Kubisiak, szef biura prasowego Work Service. – Najwięcej rekrutacji możemy zaobserwować w Polsce Zachodniej. We wschodniej części kraju proces ten jest prowadzony nieco rzadziej, chociaż tam sytuacja poprawiła się w ostatnich miesiącach. Pomimo to rosną obawy Polaków o zatrudnienie, a o swoje miejsce pracy obawia się aż 24% obywateli. Wynik ten jest wyższy o 5 punktów procentowych w stosunku do badań z początku roku, lecz ważny tutaj jest kontekst. Obawy wykazują głównie pracownicy w wieku 50+, co mocno łączymy to z informacjami dot. obniżania wieku emerytalnego, braku jednoznacznych wskazań wyglądu reformy emerytalnej i możliwości łączenia pracy zarobkowej z pobieraniem emerytur. Te czynniki wpływają na zaniepokojenie, które towarzyszy najstarszym pracownikom na rynku pracy – dodaje Kubisiak. 

Źródło: eNewsroom.pl