Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku, zmieniając tym samym decyzję ZUS, który odmówił wnioskodawcy prawa do renty.

ZUS przyznał prawo do okresowej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

U wnioskodawcy wiele lat temu rozpoznano stan po nawykowym zwichnięciu rzepki prawej. Z uwagi na schorzenia ortopedyczne przyznano mu prawo do okresowej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy od listopada 2004 r. Świadczenie przedłużano na kolejne okresy, aż do 31 maja 2016 r.. Następnie ZUS wydał decyzję o odmowie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy na dalszy okres po 31 maja 2016 r. Wyjaśnił, że komisja lekarska ZUS ustaliła, że wnioskodawca nie jest niezdolny do pracy. Wnioskodawca złożył odwołanie do sądu. Sąd okręgowy zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał ubezpieczonemu prawo renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy na dalszy okres. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego.

Czy wnioskodawca jest nadal niezdolny do pracy oraz w jakim stopniu

Okolicznością sporną w sprawie było to, czy po 31 maja 2016 r., wnioskodawca jest nadal niezdolny do pracy oraz w jakim stopniu i czy prawo do renty z tego tytułu podlega przywróceniu. Istotne znaczenie miało zatem ustalenie, czy po tej dacie nastąpiła poprawa jego stanu zdrowia. Z opinii biegłych z zakresu ortopedii wynikało, że wnioskodawcy przysługuje renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy na dalszy okres. Polemika ZUS z ustaleniami biegłych nie mogła podważyć ich stanowiska - wskazał Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Czytaj dalej >>