W obecności sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda i przewodniczącego Rady Ochrony Pracy posła Janusza Śniadka główny inspektor pracy Roman Giedrojć spotkał się 17 lutego 2016 r. w Warszawie z poprzednią szefową inspekcji pracy Iwoną Hickiewicz i kierownikami komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu Pracy.

Podziękował Iwonie Hickiewicz za prowadzenie urzędu w ostatnich latach. Podkreślił, że wiele spraw było znakomicie realizowanych przez poprzednie kierownictwo i jeśli część zadań będzie teraz inaczej wykonywanych, nie znaczy to, że były robione źle, ale chodzi o zmianę sposobu osiągania założonych celów.

- Wszyscy tworzymy jeden urząd, który ma działać na rzecz drugiego człowieka. Możemy się różnić w poglądach, ale tym, co nas wiąże, jest ustawa o PIP i wytężona praca – powiedział Roman Giedrojć.

Za lata współpracy podziękował Iwonie Hickiewicz także wiceminister pracy Stanisław Szwed, życząc jednocześnie sukcesów w kierowaniu urzędem jej następcy. Wyraził nadzieję na bardzo dobrą współpracę resortu z Państwową Inspekcją Pracy i zapewnił o wsparciu dla jej nowego kierownictwa. Poinformował również o planach ministerstwa dotyczących zmian w prawie pracy.

Do podziękowań dla poprzedniego i gratulacji dla nowego kierownictwa PIP przyłączył się przewodniczący ROP Janusz Śniadek. Z troską wypowiedział się na temat zredukowanego przez parlament planu budżetowego PIP na rok bieżący, traktując to jako swoją porażkę. Zapewnił jednocześnie o staraniach posłów zmierzających do odbudowania, przynajmniej w części, obniżonego w stosunku do innych urzędów centralnych poziomu wynagrodzeń w PIP w przyszłorocznej perspektywie budżetowej. Zaakcentował, że inspekcja pracy jest głównym instrumentem państwa do eliminacji patologii w sferze praworządności w stosunkach pracy. Życzył powodzenia w działaniach urzędu.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 18 lutego 2016 r.