Dariusz Mińkowski, zastępca głównego inspektora pracy wziął udział w panelu dyskusyjnym pod nazwą „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy” podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego 11 maja 2017 r. w Katowicach.

W dyskusji uczestniczyli także dr hab. Monika Gładoch – doradca Prezydenta organizacji Pracodawcy RP oraz zastępca przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy utworzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Monika Roznerska reprezentująca Human Recources Director w ArcelorMittal Poland S.A, prof. dr hab. Konrad Rydzyński – dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Wojciech Smoliński – dyrektor handlowy Działu Produktów Bezpieczeństwa Pracy w 3M Poland, dr n. med. Ryszard Szozda – przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy oraz Rafał Hrynyk – przewodniczący Zespołu Promocji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy organizacji Pracodawcy RP.

Zastępca głównego inspektora pracy wskazał na znaczenie działań Państwowej Inspekcji Pracy związanych z nadzorem rynku, jak również efekty kontroli w zakresie wprowadzania na rynek nowych urządzeń i technologii. Podkreślił dobrą przy tym współpracę z urzędami kontroli celnej oraz ochrony konkurencji i konsumenta. Nawiązując do podejmowanych przez przedstawicieli biznesu wątków motywowania pracowników do zachowań bezpiecznych, przypomniał o działaniach edukacyjnych podejmowanych przez PIP wspólnie z instytutami badawczymi.

Dyskusja skoncentrowała się wokół zdefiniowania pojęć: dobre miejsce pracy, ergonomia, zdrowie, samopoczucie i relacje w pracy, polityka bezpieczeństwa pracy w polskich firmach, medycyna pracy w Polsce, w innych krajach europejskich i USA, reforma prawa pracy w kontekście przewidywanych zmian w systemie, znaczenie profilaktyki i działań prewencyjnych oraz działań prozdrowotnych w firmach, dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz roli nadzoru nad warunkami pracy.

Podczas spotkań inauguracyjnych Kongresu podkreślono rangę pracy i pracownika w ekonomicznej hierarchii wartości oraz rolę innowacyjności w poprawie warunków pracy.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z 16.05.2017 r.