W obwieszczeniu z dnia 21 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 3) Minister Infrastruktury i Rozwoju ogłosił tekst jednolity rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu. Załączony do obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone: 1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 178, poz. 1746); 2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 74, poz. 654); 3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 100, poz. 639); 4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. poz. 1738).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.