Zarządzanie i nadzór realizacji inwestycji poprzez kompleksowy Nadzór Inwestorski to nowa oferta UDT-CERT skierowana dla przemysłu.

Każdy inwestor podlega obowiązkowi zorganizowania procesu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadzenie złożonych i kompleksowych projektów w branżach: energetycznej, chemicznej i petrochemicznej oprócz znajomości właściwych i licznych przepisów wymaga również odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w realizacji prac przy tak złożonych projektach. UDT niejednokrotnie brał udział w tego typu przedsięwzięciach zdobywając przy tym odpowiednie doświadczenie.

Powierzenie pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego chroni inwestora przed potencjalnymi problemami na budowie, pozwala kontrolować koszty inwestycji i terminy przewidziane w harmonogramie. Nadzór Inwestorski jest gwarancją dla inwestora, że inwestycja realizowana będzie zgodnie z prawem i oczekiwaniami, a wykonywane prace budowlane będą zgodne z projektem, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Nadzór Inwestorski UDT to rzetelna opinia niezależnego eksperta i bezpieczeństwo inwestycji.

Źródło: www.udt.gov.pl, stan z dnia 28 stycznia 2016 r.