Czynności kontrolne dotyczyły zarówno sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jak i pracowników Trybunału Konstytucyjnego" - poinformowała PAP Inspekcja.

Kontrola wykazała, że część sędziów i pracowników ma zaległe, niewykorzystane urlopy wypoczynkowe z lat 2014–2015. "W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektor pracy skierował do Trybunału Konstytucyjnego wystąpienie o niezwłoczne udzielenie zaległych, niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych za lata 2014 i 2015, uprawnionym pracownikom, w tym sędziom" - podkreśliła Państwowa Inspekcja Pracy w komunikacie.

W ubiegłym tygodniu Zespół Prasy i Informacji TK poinformował, że wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat "został skierowany do wykorzystania części zaległego urlopu w okresie od 9 stycznia do 31 marca 2017 r.". Zgodnie z tym komunikatem, sędzia Biernat ma również wskazać, w jakich terminach chce wykorzystać pozostały urlop. "Ważne, by miało to miejsce przed upływem kadencji 27 czerwca 2017 r." - podkreślono.

Zobacz: Do kiedy należy wykorzystać urlop?

Biernat zarzucił prezes TK Julii Przyłębskiej "przeszkadzanie" mu w orzekaniu. Według niego, "jednostronne wyznaczenie" przez nią terminu rozpoczęcia jego urlopu nie ma podstaw ustawowych.

Wszyscy pozostali sędziowie TK zostali poproszeni o wskazanie terminów, w jakich chcą wykorzystać zaległy urlop. "Urlop ten jako +zaległy+ powinien być wykorzystany do 30 września 2017 r., zgodnie z kodeksem pracy" - podkreślono w komunikacie.

W komunikacie TK zaznaczono również, że "wskazane dni będą tylko propozycją sędziów". "Pani prezes po otrzymaniu tych sugestii dokona analizy całościowej i skieruje sędziów na urlop, uwzględniając nie tylko ich propozycje, ale również potrzeby Trybunału" - napisano. "Dlatego skierowanie na zaległy urlop sędziów nie wpłynie negatywnie na pracę Trybunału" - podkreślono. (PAP)