A czy Ty zarejestrowałeś się już na bezpłatną konferencję dla branży HR?

Konferencja Rozwiązania HR 2011 - Optymalny Wybór, Adekwatne Działanie i Efektywne Przywództwo

Pierwsza edycja konferencji Rozwiązania HR była jednym z największych wydarzeń HRowych 2010 roku. Miejsc było mniej niż chętnych - do udziału w konferencji zgłosiło się blisko 1000 osób z całej Polski. W tym roku, 24 października w Hotelu Marriott spotka się 350 praktyków i ekspertów HR.

W ramach jednego dnia, w kilku ścieżkach tematycznych poprowadzone zostaną krótkie warsztaty, interaktywne spotkania z praktykami i ekspertami HR oraz panele dyskusyjne. Wszystko po to aby uczestnicy mogli uzyskać odpowiedź na pytania z którym zmagają się w życiu zawodom oraz praktyczną wiedzę jak działać w sytuacji nowych wymagań na zmieniającym się rynku.
Trwający kryzys globalnych finansów, o którym cały świat dowiedział się z pierwszych stron gazet na jesieni 2008 roku, tworzy i zwiększa niepewność, która utrudnia planowanie i podejmowanie strategicznych decyzji praktycznie wszystkim organizacjom biznesowym. Zespoły HR działają w sytuacji, w której ważne zmiany organizacyjne zachodzą w bardzo szybkim tempie, a od działu HR wymaga się nagłych i przemyślanych działań, które będą korespondowały bezpośrednio z ciągle zmieniającym się gospodarczym i prawnym otoczeniem organizacji.
Ta sytuacja stała się punktem wyjścia do przygotowania przez Wolters Kluwer Polska kolejnej edycji konferencji Rozwiązania HR, która zaproszonym uczestnikom - przedstawicielom działów HR, stworzy możliwość dialogu i wymiany doświadczeń. Tegoroczne wystąpienia to interaktywne spotkania z praktykami i ekspertami. Konferencja rozpocznie się sesją plenarną z udziałem Elisabeth Henderson, specjalnego zagranicznego gościa. Następnie dialog będzie kontynuowany w trzech ścieżkach tematycznych. Organizatorzy mają nadzieję, że zagadnienia poruszone podczas wystąpień (z wydłużonym czasem na dialog z uczestnikami), dynamicznych prezentacji oraz dyskusji panelowych będą stymulowały rozmowy prowadzone przez uczestników w trakcie przerw networkingowych.

Przygotowane zostały trzy ścieżki tematyczne:

  • Optymalny Wybór - w tej ścieżce zaprezentujemy studia przypadków i wyniki badań, które obrazują w jaki sposób wprowadzać rozwiązania HR tak, żeby zwiększać skuteczność wprowadzanych zmian,
  • Adekwatne Działanie to ścieżka tematyczna mówiąca o rozwiązaniach, które charakteryzują się adaptacyjnością; rozwiązaniach, które sprawdzą się w środowisku o dużej zmienności i złożoności,
  • Efektywne Przywództwo to ścieżka w trakcie, której zaprezentujemy polski model przywództwa, który powstał w oparciu o sprawdzone światowe modele i rozmowy z polskimi liderami organizacji.

Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie www.abc.com.pl/rozwiazaniahr.