O ile działanie urzędów skarbowych ma z grubsza pozostać bez zmian, o tyle urzędy celne łączą się z urzędami kontroli skarbowej, tworząc nowe urzędy celno-skarbowe. Mają się one stać swoistą policją skarbową, zajmującą się głównie ściganiem oszustów, a ich uprawnienia kontrolne zostają rozszerzone.

– Chodzi o to, by umieli oni odróżnić uczciwego podatnika od oszusta – mówi o urzędnikach Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP. I zaznacza, że planowane stworzenie Krajowej Szkoły Skarbowości może być pomocne dla osiągnięcia tego celu.

[-DOKUMENT_HTML-]

- Pomimo, że Krajowa Administracja Skarbowa nie rozpoczęła jeszcze działalności, zdążyło już wokół niej narosnąć wiele mitów. Słyszymy o zupełnie nowych rozwiązaniach i uprawnieniach, które wcześniej nie przysługiwały fiskusowi. Jednak ich analiza, a także porównanie ze stanem obecnym, prowadzi do wniosku, że KAS będzie w zasadzie dysponentem sumy uprawnień kontrolnych i śledczych do tej pory przynależnych administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służbie Celnej. Procedury kontroli podatników de facto pozostaną bez zmian, z wyjątkami uzasadnianymi walką z nadużyciami podatkowymi - argumentuje Maciej Zborowski, adwokat, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

- KAS to przede wszystkim rewolucja dla pracowników skarbówki, a nie dla przedsiębiorców. Ci ostatni w dalszym ciągu będą rozliczali się z podatków i w dalszym ciągu będą kontrolowani. Tryby kontroli w zasadzie pozostaną bez zmian, a istotna nowość - odwołanie od decyzji wymiarowej naczelnika urzędu celno-skarbowego do niego samego, paradoksalnie może przyspieszyć kontrolę sądową decyzji wymiarowych. Przedsiębiorcy w obliczu rosnącej presji fiskalnej powinni jednak przede wszystkim koncentrować się na tym, na co mają wpływ, czyli na poznaniu przysługujących im praw. Po to, aby w przypadku potencjalnej kontroli być jej podmiotem, a nie przedmiotem - doaje ekspert Konfederacji Lewiatan.

Źródło: Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan