"W końcu IV kwartału 2014 r. liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 54,4 tys. i była niższa niż w kwartale poprzednim o 5,7 tys. (tj. o 9,5 proc.). W porównaniu z IV kwartałem roku poprzedniego liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 15,2 tys. (tj. o 38,7 proc.)" - poinformował GUS.

Jak dodano, na koniec minionego roku nie obsadzonych było jeszcze 12,9 tys. (tj. 8,3 proc.) nowo utworzonych miejsc pracy. "W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba wolnych nowotworzonych miejsc pracy zmalała o 8,1 proc., a w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013 wystąpił wzrost o 22,5 proc." - czytamy w komunikacie.

Z danych Urzędu wynika, że w ostatnim kwartale ub.r. pracodawcy zlikwidowali 71,8 tys. miejsc pracy, tj. o 10 proc. mniej miejsc pracy niż w III kwartale 2014 r., ale o 7,8 proc. więcej niż w IV kwartale 2013 r.

"W IV kwartale 2014 roku jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały specjalistów (21,5 proc.), głównie do spraw ekonomicznych i zarządzania, a także robotników przemysłowych i rzemieślników (20,7 proc.), operatorów i monterów maszyn i urządzeń (15,3 proc.), pracowników usług i sprzedawców (12,1 proc.) oraz pracowników biurowych (11,0 proc.)" - wynika z danych GUS.

Wskazano ponadto, że w końcu IV kwartału ub.r. największą liczbą ofert pracy dysponował region centralny (29,7 proc. ogółu wolnych miejsc pracy), głównie województwo mazowieckie, a najskromniejszą ofertą – region wschodni (6,7 proc.), w tym najmniejszą w województwie podlaskim.

"W okresie od I do IV kwartału 2014 roku powstało 614,8 tys. nowych miejsc pracy, z tego 8,6 proc. w sektorze publicznym, a 91,4 proc. w sektorze prywatnym" - podał GUS. Najwięcej nowych miejsc pracy tworzyły firmy zatrudniające do 9 osób (41,5 proc.). (PAP)