Pracownicy z Holandii, Polski i Szwajcarii znaleźli się na podium klasyfikacji krajów, w których panuje najwyższy poziom zadowolenia z obecnie wykonywanej pracy – wynika z najnowszego raportu ADP „The Workforce View in Europe 2017”.

Gdzie poziom zadowolenia pracowników jest najwyższy?

1.    Holandia (76%)
2.    Polska (74%)
3.    Szwajcaria (73%)
4.    Hiszpania (71%)
5.    Wielka Brytania, Francja i Niemcy (68%)

Co interesujące, pomimo wysokiego poziomu wskaźnika zadowolenia z pracy, aż 86% respondentów z Polski dopuszcza równocześnie możliwość podjęcia zatrudnienia w innym kraju – dla porównania, gotowość pracy za granicą deklaruje 54% Francuzów, mimo znacznie niższego niż w Polsce poziomu optymizmu i zadowolenia.

Wyniki badania wydają się szczególnie interesujące, jeśli zestawimy je z informacjami o poziomie zatrudnienia w poszczególnych krajach. Dla przykładu: w Hiszpanii stopa bezrobocia wynosi obecnie aż 18,9% , w Polsce natomiast w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy spadła do rekordowo niskiego poziomu. Wysoki wskaźnik zadowolenia z pracy może w bezpośredni sposób wynikać z poczucia bezpieczeństwa, jakie daje zatrudnienie oraz perspektyw danego rynku pracy.

[-DOKUMENT_HTML-]

Wraz z perspektywami gospodarczymi na najbliższe lata, wskaźnik optymizmu europejskich pracowników wzrósł nieznacznie w stosunku do ubiegłorocznej edycji badania i obecnie wynosi 78%. (77% w ubiegłorocznej edycji badania). Najwyższą wartość odnotowano w Polsce – 84%, natomiast najniższą we Francji – 71%. Z kolei, w Hiszpanii i we Włoszech wskaźnik optymizmu wzrósł równomiernie o 4 punkty procentowe, a w Wielkiej Brytanii zanotowano jego największy spadek – z 81% do 76%. Ponieważ Wielka Brytania pozostaje jedną z najsilniejszych gospodarek Europy o wysokich wskaźnikach wzrostu zatrudnienia, wydaje się, że najbardziej prawdopodobną przyczyną takiego stanu rzeczy jest wynik niedawnego referendum w sprawie wyjścia z UE.

Różnice demograficzne w całej Europie

Co wydaje się naturalne, młodsze pokolenie pracowników z większym optymizmem spogląda w przyszłość. Optymistyczne nastawienie co do przyszłości rynku pracy deklaruje aż 85% badanych w grupie wiekowej 16-24 lat – przy czym średnia dla ogółu respondentów kształtuje się na poziomie 78%. Z kolei, w grupie wiekowej 55+ wskaźnik ten maleje do 72%, co potwierdza istnienie korelacji pomiędzy spadkiem poziomu optymizmu a rosnącym wiekiem. Co interesujące, niezależnie od wieku mężczyźni są nieco bardziej optymistycznie nastawieni do przyszłości niż kobiety (80% do 75%).

W poszczególnych sektorach gospodarki  najwyższy poziom optymizmu osiągnęły sektory informatyki i telekomunikacji, w których 85% pracowników jest pozytywnie nastawionych do kolejnych pięciu lat. Na drugim biegunie znaleźli się pracownicy organizacji zajmujących się sztuką i kulturą, wśród których poziom optymizmu wynosi 71%.

Podobnie prezentują się dane, jeśli chodzi o poziom satysfakcji z obecnie wykonywanej pracy. Najwyższy wskaźnik zadowolenia (79%) zarejestrowano w branży IT i telekomunikacyjnej.

Dla porównania, zadowolenie z pracy odczuwa zaledwie 65% osób zatrudnionych w handlu detalicznym, gastronomii i branży rozrywkowej.

Optymizm w Polsce

Polscy pracownicy klasyfikowani są w ścisłej czołówce obu „klasyfikacji”, a pod względem pozytywnego nastawienia do przyszłości rynku pracy z wynikiem 84% przewodzą całej stawce.

W Polsce zanotowano również najwyższy wzrost tego wskaźnika w stosunku do wyników ubiegłorocznego badania (o 7 punktów procentowych).

Co interesujące, jeśli przeanalizujemy wyniki zarówno poziomu zadowolenia z obecnej pracy, jak i optymizmu w stosunku do przyszłości, to zdecydowanie lepiej w tych kategoriach wypadają mężczyźni.

Najwyższy poziom wskaźnika zadowolenia z obecnie wykonywanej pracy zarejestrowano w woj. pomorskim (81%), Kujawsko-Pomorskim (80%) i co zaskakujące w Podlaskim (78%). Interesująco przedstawiają się także wyniki poszczególnych sektorów gospodarki. Do najbardziej usatysfakcjonowanych należą pracownicy z branż: architektury i budownictwa oraz zdrowia i edukacji.

Wśród rejonów Polski, w których pracownicy są najbardziej optymistycznie nastawieni do przyszłości pracy należy wyróżnić woj. łódzkie i pomorskie – odpowiednio 89% i 87%. Z kolei, najmniej optymistycznie patrzą w przyszłość pracownicy woj. opolskim (75%). Biorąc pod uwagę wykonywany zawód, największy optymizm wykazują osoby zatrudnione w branży architektury i budownictwa. Na drugim biegunie znajdują się przedstawiciele zawodów związanych ze sztuką i kulturą.

Wysoki wskaźnik satysfakcji z pracy w skali całej Europy to zdecydowanie powód do zadowolenia, ponieważ świadczy on o tym, że większość pracowników angażuje się w swoją pracę i czerpie z niej motywację do kolejnych działań. Jednak w poszczególnych branżach i krajach, w których poziom zadowolenia jest niższy, konieczne są działania mające na celu poprawę sytuacji pracowników. Nie od dziś wiadomo, że poziom zadowolenia pracowników ma bardzo duże znaczenie dla wskaźników produkcji i efektywności całej firmy. Organizacje powinny zatem dbać o satysfakcję, zaangażowanie i pozytywne nastawienie pracowników do wykonywanych obowiązków, co bezpośrednio przełoży się na ich sukces biznesowy. Nas powinna cieszyć bardzo wysoka pozycja Polski w omawianych rankingach. Stanowi to potwierdzenie, iż zmierzamy w dobrym kierunku, a nasz rynek pracy czerpie to co najlepsze z innych gospodarek. Nie powinniśmy jednak popadać w zbyt duży optymizm, ponieważ w wielu sferach nadal jest bardzo dużo do zrobienia – powiedziała Magdalena Dacka, HR Business Partner, ADP Polska.

Źródło: ADP Polska