Lato to szczyt sezonu budowlanego, który w połączeniu z nową perspektywą unijną oznacza wzmożony popyt na pracowników. Z tymi jest jednak kłopot.

Z najnowszych badań Work Service wynika, że 69% firm budowlanych ma problemy ze znalezieniem odpowiednich kadr niższego szczebla. A sytuacja może być jeszcze trudniejsza, bo aż 45,1% niewykwalifikowanych pracowników wykazuje silną lub bardzo silną wolę do podjęcia zatrudnienia poza granicami Polski. Co więcej, poszukiwania specjalistów najczęściej przeciągają się w czasie i zwykle trwają od 4 do 6 tygodni.

25,8 mld euro – taką kwotę Polska otrzyma z Funduszu Spójności w ramach perspektywy unijnej 2014-2020 na rozbudowę infrastruktury transportowej, wodno-kanalizacyjnej i gospodarowania odpadami. Polski Związek Pracodawców Budownictwa szacuje, że krajowy rynek wzrośnie w 2016 r. nawet o 8%. Wzrost tegorocznej produkcji może być najbardziej odczuwalny na przełomie lipca i sierpnia, czyli w szczycie sezonu budowlanego.

Więcej: www.workservice.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Ekspert-HR-komentuje/2-3-firm-budowlanych-ma-problemy-rekrutacyjne

Źródło: www.workservice.pl, stan z dnia 14 lipca 2016 r.