Co roku 31 maja w Światowym Dniu bez Papierosa podkreśla się ryzyko dla zdrowia związane z paleniem tytoniu i nawołuje się do opracowania skutecznych strategii ograniczenia jego konsumpcji.

Wiadomo, że palenie tytoniu wiąże się z chorobami układu oddechowego i krążenia oraz ze znacznym zwiększeniem ryzyka niektórych nowotworów. Narażenie na dym tytoniowy lub bierne palenie stanowią poważną przyczynę chorób, niepełnosprawności i śmiertelności w Unii Europejskiej.

W wielu europejskich krajach wprowadzono zakazy palenia w miejscu pracy, jednak niektórzy pracownicy wciąż narażeni są na środowiskowy dym tytoniowy.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) wzywa pracodawców i pracowników do wspólnych działań na rzecz wyeliminowania środowiskowego dymu tytoniowego w miejscu pracy. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy jest wolne od dymu tytoniowego!

Źródło: www.osha.europa.eu, stan z dnia 26 maja 2015 r.