"Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad wprowadzeniem kolejnych modyfikacji w zasadach przyznawania dofinansowań do pensji niepełnosprawnych pracowników. Jak zapewnia DGP Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, nie ma wśród nich propozycji całkowitego zniesienia dopłat w przypadku osób z orzeczeniami o lekkim stopniu niepełnosprawności. Firmy obawiają się jednak, że po tym, jak w kwietniu nastąpiło zrównanie pomocy dla chronionego i otwartego rynku pracy, kolejne ograniczenie wsparcia spowoduje jeszcze większe pogorszenie ich kondycji finansowej oraz redukcję zatrudnienia.
Liczy się wydajność
– Rozważamy różne systemowe rozwiązania. Jednym z nich jest zastąpienie dopłat do pensji opłacaniem składek ubezpieczeniowych za osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – mówi Jarosław Duda.
Drugą propozycją jest pozostawienie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności tylko w przypadku, gdy jest w nim wskazane jedno ze schorzeń specjalnych. Zalicza się do nich chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję i ślepotę.
Takie rozwiązanie spowodowałoby, że wiele firm straciłoby wynoszące 450 zł wsparcie, bo wg danych PFRON na koniec grudnia 2013 r. liczba osób z lekkim poziomem dysfunkcji wynosiła 74,3 tys. Wśród nich tylko 11,2 tys. miało jednocześnie orzeczenie o schorzeniu specjalnym". (...)
 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna