Do 10 lipca sami możemy wybrać Otwarty Fundusz Emerytalny
\

Do dnia 10 lipca sami możemy wybrać Otwarty Fundusz Emerytalny, do którego chcemy należeć, a za osoby, które tego nie uczynią zadecyduje wybór komputera.

ZUS wysyła list przypominający każdej osobie, która nie dopełniła obowiązku podpisania umowy z OFE w ciągu 7 dni od podjęcia zatrudnienia, przed każdym z losowań. W styczniowym losowaniu do Otwartych Funduszy przydzielono 177097 osób, co oznacza, że większość spośród 311460 rozesłanych przypomnień wybrała sama OFE. W tym losowaniu do skrzynek w całej Polsce trafiło 287786 listów. Osoby biorące udział w losowaniu są przydzielane tylko do tych funduszy, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. W najbliższym losowaniu wezmą udział: Amplico OFE, Generali OFE, Pekao Bankowy OFE. Z losowania wyłączone są trzy największe (pod względem liczby członków) fundusze emerytalne. Losowanie przydziału do OFE obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po podjęciu po raz pierwszy zatrudnienia nie zgłosiły się do żadnego funduszu (obowiązek ten nie dotyczy studentów i uczniów do 26. roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie). W przypadku, gdy osoba podejmująca pracę nie dopełni tego obowiązku, ZUS wzywa ją na piśmie do zawarcia umowy z OFE w terminie do 10 lipca. Po losowaniu ZUS informuje poszczególne OFE o jego wynikach, a fundusze mają obowiązek poinformowania swoich nowych członków. Również ZUS prześle informację do zainteresowanych, do którego funduszu trafili.

Opracowanie. Weronika Adamczyk

Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 10 lipca 2012 r.

Data publikacji: 10 lipca 2012 r.