Z dłuższego płatnego urlopu mogą korzystać wszyscy rodzice dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 roku. Składa się na niego: 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Pracodawca nie może odmówić rodzicowi urlopu ani go w tym czasie zwolnić.

Rodzic, który zdecyduje się na półroczy urlop, dostaje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. swojego wynagrodzenia. Jeżeli z czasem zdecyduje się go przedłużyć o kolejne pół roku, wtedy zasiłek wyniesie 60 proc. pensji. Z kolei rodzic, który od razy skorzysta z rocznego urlopu, dostanie przez cały rok 80 proc. wynagrodzenia.
Z dłuższych urlopów mogą korzystać nie tylko osoby zatrudnione na etatach, ale wszyscy opłacający składki na ubezpieczenie chorobowe. To np. osoby pracujące na umowach zleceniach czy prowadzące własną działalność.
Nowe rozwiązania pozwalają rodzicom dzielić się urlopem. Dzięki temu z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego mogą korzystać oboje rodziców. Wolno łączyć go również z pracą na połowę etatu.
Urlopy rodzicielskie zyskały szerokie poparcie zarówno wśród Polaków, jak i w zwykle podzielonym parlamencie - za głosowało 409 posłów.